LOCUS | MAHAL


Mimarinin Birey Üzerindeki Etkileri

Versus Art Project, 6 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında Özlem Ünsal küratörlüğünde "LOCUS // MAHAL" adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Mert Acar, Sercan Apaydın, Hüseyin Arıcı, Tanzer Arığ, Can Aytekin, Gökhan Balkan, Alper Derinboğaz, Arik Levy, Sinan Logie, Sümer Sayın, Kemal Seyhan, Yusuf Murat Şen ve Mehmet Ali Uysal katılımıyla gerçekleşecek olan sergi, galerinin mekân olarak seçtiği Hanif Han'ın mimari özelliklerinden besleniyor. Sergi, İstanbul'daki mimari dokunun geçmiş ve günümüz arasındaki sosyo-politik, sosyo-ekonomik dinamiklerine, bunun kent kültürüyle ilişkisine ve mimarinin birey üzerindeki etkilerine odaklanıyor. 1904 tarihli Hanif Han, Beyoğlu'nun karakteristik olarak tanımlayabileceğimiz mimari örüntüsünün iyi bir örneği. Sergi de tek tipliliğin çeşitlilik, baskının ise özgürlük olarak sunulduğu bir dönemde, bireyi buna karşı bir biçimde durabilmiş olan bir binanın içine çağırarak mekânla bir ilişki kurmaya ve bellek yaratmaya davet ediyor. Mimarinin bireyle kurduğu ilişkiyi, mekanın kişide yarattığı belleği farklı okumalara açmayı hedefleyen sergi, mekanı dönüştüren enstalasyonların yanı sıra, fotoğraf, video ve resim gibi çeşitli medyumlara ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Özlem Ünsal’ın yaptığı "LOCUS // MAHAL", 7 Mayıs’a kadar Versus Art Project’te görülebilir.