LOCUS | MAHAL


Versus Art Project, 6 Nisan – 7 Mayıs 2016 tarihleri arasında Özlem Ünsalküratörlüğünde ‘ LOCUS // MAHAL ‘ adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Mert Acar, Sercan Apaydın, Hüseyin Arıcı, Tanzer Arığ, Can Aytekin, Gökhan Balkan, Alper Derinboğaz, Arik Levy, Sinan Logie, Sümer Sayın, Kemal Seyhan, Yusuf Murat Şen ve Mehmet Ali Uysal katılımıyla gerçekleşecek olan sergi, galerinin mekan olarak seçtiği Hanif Han‘ın mimari özelliklerinden yola çıkarak hazırlanıyor. Sergi, İstanbul’daki mimari dokunun geçmiş ve günümüz arasındaki sosyo-politik, sosyo-ekonomik dinamiklerine, bunun kent kültürüyle ilişkisine ve mimarinin birey üzerindeki etkilerine odaklanıyor. 1904 tarihli Hanif Han, Beyoğlu’nun karakteristik olarak tanımlayabileceğimiz mimari örüntüsünün iyi bir örneği niteliğini taşıyor. Bugün Beyoğlu’nu gezerken, bölgeyi ‘karakteristik’ kılan mimari kimliğin ve fonksiyonunun ne kadar hızlı bir biçimde değiştiğine şahit oluyorken karşınıza Hanif Han gibi bir yapı çıktığında size başka hisler çağrıştırması, mimari ve bireyin kurduğu ilişkinin nasıl bir anlam taşıdığına işaret ediyor. Bu noktada sergi, saldırgan bir rant üzerinden gerçekleşen mimari doku yağmasının, kimsizlikleştirmeyi normal sayan bir anlayışın, tek tipliliğin çeşitlilik, baskının ise özgürlük olarak sunulduğu bir dönemde, bireyi buna karşı bir biçimde durabilmiş olan bir binanın içine davet ederek mekanla bir ilişki kurmaya ve bellek yaratmaya davet ediyor.

Mimarinin bireyle kurduğu ilişkiyi, mekanın kişide yarattığı belleği farklı okumalara açamayı hedefleyen sergi, mekanı dönüştüren enstalasyonların yanı sıra, fotoğraf, video ve resim gibi çeşitli medyumlara ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Özlem Ünsal’ın yaptığı sergi, 7 Mayıs’a kadar Versus Art Project’te görülebilir.