top of page

Toplayıcılar | Les Glaneurs et Les Glaneuses


14 Temmuz’da Versus Art Project’te açılan sergide, fotoğrafçılar sokaktan-kentten, tenden-bedenden, anahtar deliğinden, bellekten-tarihten, doğadan –bahçeden ve kimlikten, üst üste biikmiş maskelerden topluyorlar. Hiyerarşilerin aşındığı, değişim değerinin tükendiği, nesnenin işlevsizleştiği, imgelerin yarı saydam olduğu yerlerde dolaşıyorlar. 14 Temmuz’da Versus Art Project’te açılan sergi tüm sanatseverler tarafından 13 Ağustos 2016’ya kadar kadar görülebilir.

3 views
bottom of page