ÖMER PEKİN PROSEDÜREL GERÇEKLİK | PROCEDURAL REALITY


St. Georg Avusturya Lisesi mezunu olan Ömer Pekin, gerek mimar gerekse sanatçı olarak enstalasyonlarında izleyiciye tasarladığı yapıtlara fiziksel anlamda dâhil olma olanağı sunuyor. Ömer Pekin’in çalışmalarının özünde, öznenin derinlemesine içine girebileceği bir mekân yaratma fikri yatıyor. Galata’daki Rum İlköğretim Okulu’nda sergilenecek “Prosedürel Gerçeklik” başlıklı enstalasyonu gerçek boyutta benzersiz cam objeler ve projeksiyonlardan oluşmakta.