GÖKHAN BALKAN ÜÇÜNCÜ DOĞA | THE THIRD NATURE


Çalışmalarında doğa, beden, toplum ve kent olgularını irdeleyen Gökhan Balkan'ın kişisel sergisi "Üçüncü Doğa", sanatçının farklı tekniklerle ürettiği 40'ııı üzerinde eseri izleyiciyle buluşturuyor. Sanatçı, tarih boyunca toplumsal inşaya maruz kalan insan bedeni ile kent arasında bir analoji kurarken, 'gerçek' ve 'gerçeklik' kavramları üzerinden "insan-soıuası" beden ve kent ilişkisini sorguluyor. İnsan bedenini hamlığı, akışkanlığı ve değişkenliğiyle: başka bir deyişle hamurumsu yapısı ile yer yüzeyine benzeten sanatçı, post- endüstriyel loplumlarda bedenin aynı kent gibi işlenerek iktidar için bir oyun alanı haline gelmesi sürecini imgeselleştiriyor. Gökhan Balkan, resimlerinde insan sonrası doğa olarak gördüğü 'Üçüncü doğa' kavramını tartışmaya açıyor. Sergide sanatçının tuval üzerine gerçekleştirdiği fbto-traıısfer tekniği başta olmak üzere, heykel, enstelasyon ve foto maııipülasyoıı gibi farklı tekniklerden eserler yer alıyor. ¦ Üçüncü Doğa, 10 Şubat'a kadar Versus Art Project'te