top of page

ATOPOS PROJECT


Serginin tanıtım metninden:

Gündelik yaşamın akışı içinde modern metropolün kaotik işleyişi dış gerçekliği yutup, yerine kendi kurgusal gerçekliğini ikame edecek bir çılgınlık seviyesine yükselmiştir. Her yeri kaplayan inşaat – yıkım – yapım zinciri, sürekli artan ve hep yetersiz kalan kamusal ulaşım ağları, büyüyen otoyol zincirleri ve sürekli artan trafik, göğü delen kuleler ve gökdelenler, uzamı işgal eden alışveriş merkezleriyle artan kimliksizlik, kırsal alanların şehirlerce yutuluşu, terk edilmiş ve yıkımı bekleyen mekanlar, küresel düzeyde artan polis devleti uygulamaları ve buna rağmen toplumların hızla kriminalleşmesi, nedensiz şiddetin gündelikleşmesi gibi olgular bu çılgınlığın en belirgin sembolleri haline gelmiştir. Artık zincir markaların, kalite standartları ve kurumsal kimliği üzerinden tektipleşmiş yerlerin kuşatması altındayız. Artık her yer birbirine benziyor, İstanbul'da oturup yemek yediğiniz bistro, alışveriş yaptığınız mağaza, kaldığımız otel sizi Tiran'da da bekliyor, Bogota'da da. Yok-yer'ler çoktan "küresel her yer"e dönüştü, peki bu donuk, heyecansız, tek tip gelişme eğrisinin o mekanları kullanan insanlarda bıraktığı etki nedir? Yakın geleceğe dair kehanet vizyonlarına sahip İngiliz yazar JG Ballard, "gelecekte gezegenin varoşlaşması devam edecek ve bunu insan ruhunun varoşlaşması takip edecektir" demişti. Şimdi Ballard'ın uyardığı noktadayız ve "bu çılgın realiteden çıkış nerede" sorusu ile karşı karşıyayız. Atopos sergisi; modern metropolün içinde biriken varoş alanlarda üreyen tekinsiz uzamların, işlevsiz ve değersiz mekanların ve yok-yer'lerin izlerinde başka bir şehir, başka bir yaşamın olasılıklarını da içine alan bir düşünsel ve imgesel bir soruşturmanın kapısını çalmak için yola çıkıyor. Sanal Babil'in otobanlarından Marc Auge'nin Yok-Yer'lerine, Ballard'ın "iç uzay"ından yeni şehirciliğin tekinsiz bölgelerine, Stockholm Sürrealist Grubun "atopos" kavramından kentin kaos ile ilişkisine değin...

Küratör Rafet Arslan

Sanatçılar Alper T. İnce, Can-D & Chew-Z, Deniz M. Örnek, Ezgi Yakın, İrfan Önürmen, İsmet Doğan, Mehmet Çeper, Nalan Yırtmaç, Nejat Satı, Nevzat Sayın, Sercan Apaydın, Yiğit Koç, Yusuf Murat Şen, Zeynep Beler

18 views
bottom of page