ATOPOS PROJECT


Varlık şantiyeleri: Sanat galerileri

Zaman, mekân ve bireyin doğurduğu bu eleştirel ve etik farkındalık arayışının bir diğer örneğine ise, (ne tesadüftür ki sürekli kentsel / siyasal ve rantsal dönüşüme maruz bırakılan) yine Beyoğlu sınırlarında kalan, Gazeteci Erol Dernek Sokak üzerindeki Hanif Han’da bulunan Versus Art Project’te 24 Mart’a değin açık kalan Atopos Project’te şahit olmak mümkün oldu.

Sergi, eserleriyle İrfan Önürmen, Nejat Satı, Yiğit Koç, İsmet Doğan, Alper T. İnce, Can – D & Chew Z, Mehmet Çeper, (mimar ve küratör) Nevzat Sayın, Yusuf Murat Şen, Nalân Yırtmaç, Ezgi Yakın, Sercan Apaydın, Deniz M.Örnek ve İsmet Doğan’ın yanı sıra, Zeynep Beler’i, Rafet Arslan’ın küratörlüğü ile bir araya getirdi. Bu etkinlik de, estetik ve üslûpsal çeşitliliğini unutmamak kaydıyla söylersek, ‘Değersiz mekânlar, yok-yerler ve tekinsiz uzamlar üzerine bir sergi’ olarak kamuoyuna sunulmuştu.

Yine Arslan’ın sözcülüğüyle konuşursak, “Atopos Project; modern metropolün içinde biriken varoş alanlarda üreyen tekinsiz uzamların, işlevsiz ve değersiz mekânların ve ‘yok yer’lerin izleğinde başka bir şehir, başka bir yaşamın olasılıklarını da içine alan düşünsel ve imgesel bir soruşturmanın kapısını çalmak için yola çıkıyor”du. Birbirine buruk selamlar veren, çok sayıda moralsiz imgeydi, yerleştirme ve kolajdı karşımızdaki.

Alper İnce’nin büyükşehir silueti, İrfan Önürmen’in bir nevî yersizyurtsuzluk ‘TOKİ’si modeli sunduğu yerleştirme ve figüratif öteki heykel / suretleri, Nevzat Sayın’ın kabristana komşu metruk pencereleri, Nejat Satı’nın sözde dijital ama sonu nereye, hangi çağa gideceği meçhul basit, organik, hatta bürokratik ve asfalttan başka seçeneği kalmamış köy perspektifi, İsmet Doğan’ın kurumuş çiçekleri günümüzün işlevsiz atlaslarıyla hemzeminde buluşturduğu devasa, acı güzellikte melankolik çığlıkları, Ezgi Yakın’ın kent hayatını tüm hayal meyalliğine rağmen, insanca, suluboyanın geri dönüşsüzlüğü ve sabrıyla ölümsüzleştirme çabaları, Nalân Yırtmaç’ın imgelerin bizatihi kendisini birer yap boz maharetiyle kullanmak suretiyle bambaşka anlatı ve duygulara sözcü kıldığı kolajları ya da Zeynep Beler’in, zaten organik bir anarşik – kaotik bir hazır kolaj halini almış şehirden bize getirdiği iki sır adışı imgesi, hep bu serginin belleğimizde bıraktığı dalgın, manyetik suretler arasında geliyordu.