ÖMER PEKİN | THE UNCANNY. THE REAL. THE EPIPHANY


Ömer Pekin’in “The Uncanny. The Real. The Epiphany” sergisi okuyucuyla buluştu!

Versus Art Project, 10 Mayıs – 9 Haziran 2018 tarihleri arasında Ömer Pekin’in ‘The Uncanny. The Real. The Epiphany' (Tekinsiz. Gerçek. Tezahür.) başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor

Versus Art Project'te gerçekleştirdiği ilk kişisel sergisinde geleneksel materyal anlayışını ve resimsel kompozisyon olgusunu farklı bir boyuta taşımayı amaçlayan Ömer Pekin objeyi hem sanatsal işi hem de izleyicisini kapsayan bir kavram olarak sunuyor.

Objelerin oluş halini duyumsal bir pratik olarak tanımlayan sanatçı, her objenin eşsiz olduğunu ve duyulara kendi gerçekliğini yansıttığını öne sürüyor. Yerleştirme ve üç boyutlu nesnelerin yer aldığı sergide, objelerin form ve yapılarının izleyici tarafından farklı şekillerde algılanıp deneyimlenmesi, değişik farkındalıkların doğmasını sağlıyor. Objeler ve duyular arasındaki bu etkileşimli alanda sabit bir doğruluğun olasılığından uzaklaşılmış oluyor.

Sergide izleyicinin yapıtları kendine göre yeniden anlamlandırmasıyla birbirinden farklı, yeni ve öznel gerçeklik kavramları ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan bu anlatı, izleyicilerin aktif rol alması sonucu değişiklik göstererek, farklı algı katmanlarının varlığını ortaya sunmakla birlikte objeler arası gerçekleşen bu performatif etkileşim serginin ana unsuru olarak tanımlanıyor. Renk ve ışığın, eserlerin özündeki materyal olarak kullanıldığı sergide sanatçı, hem işitsel, hem görsel, hem de dokunsal duyularla etkileşime geçen yapıtlarını izleyiciyle buluşturuyor.