top of page

ÖMER PEKİN | THE UNCANNY. THE REAL. THE EPIPHANY.


Versus Art Project'te ilk kişisel sergisini gerçekleştiren Ömer Pekin, geleneksel materyal anlayışını ve resimsel kompozisyon olgusunu farklı bir boyuta taşımayı amaçlayarak, objeyi hem sanatsal işi hem de izleyicisini kapsayan bir kavram olarak sunuyor. Renk ve ışığın, eserlerin özündeki materyal olarak kullanıldığı sergide sanatçı, hem işitsel, hem görsel, hem de dokunsal duyularla etkileşime geçen yapıtlarını izleyiciyle buluşturuyor. Objelerin form ve yapılarının izleyici tarafından farklı şekillerde algılanıp deneyimleneceği sergi, 9 Haziran'a kadar görülebilir.

3 views
bottom of page