KRASSIMIR TERZIEV | FUTURE UNFORGETTABLE


Uzayın derinliklerine doğru

Bulgar sanatçı Krassimir Terziev'in "Future Unforgettable" sergisi uzay ve gelecek ilişkisini sorguluyor. Uzay çağı tartışmalarının izini süren sergi, 7 Mart-13 Nisan tarihleri arasında Versus Art Project'te görülebilir. Sanatçı içinde teknolojik unsurların olduğu parçalardan hareketle dünya dışı kozmik olguları inceliyor. Stanley Kubrick'in "2001: A Space Oddysey" filminin sonunda uzayda ilerleyen bir cenin imgesiyle karşılaşırız. Eserin başında silah kullanan maymunlarla başlayan keşif yolculuğu böylelikle bitişe işaret eder. Yönetmenin filmin sonunda yarattığı bu görüntü insanlığın varmak istediği yeri gösterir.

Esasında uzay denen 'soyut alan' insanlığın geleceğe doğru aktığı bir mekan olarak konumlanır. Köklere geri dönüş, bellek gibi tarihsel katmanların içine dahil olmaz. Dünyevi hayatın dışında kalan bu yer sonsuzluk bağlamında ütopik hale getirilir. Fakat özellikle Soğuk Savaş döneminde uzay fikri Sovyetler Birliği ile Amerika'nın yarıştığı mücadele sahasına dönüştü. Kendini ileri fırlatma projesi diyebileceğimiz böyle bir süreç uzay gemileri, kayıt ve izleme araçları, nükleer kültürle birlikte savaş teknolojisinin derinleşmesine işaret ediyor. Saf şiddet halini beraberinde getiren bu durum reklam endüstrisiyle parlatıldı. Oluşan rahatlatıcı imgeler yoluyla kitleleri uyuşturma politikası izlendi. İlk astronotlardan biri olan John Herschel Glenn dönemin Time dergisine astronotların şempanzelere karşı üstünlüğüne inanarak geleceğe baktığını belirtti. Yeni-insan imgesi o dönemlerde astronot kılığına büründü.

Krassimir Terziev'in Versus Art Project'teki "Future Unforgattable" sergisi işte bu uzay çağı tartışmalarının izini sürüyor. Sanatçı içinde teknolojik unsurların olduğu parçalardan hareketle dünya dışı kozmik olguları inceliyor. Küratörlüğünü Fırat Arapoğlu'nun yaptığı sergide video, fotoğraf ve kolaj gibi farklı medyumlarda eserler yer alıyor. Yalnız bir mevzuyu vurgulamakta fayda var: İnsanın aya ilk ayak bastığı tarih olan 1969, sanatçının doğum yılı. Bir açıdan, Terziev'in bilinçdışına yerleşmiş bu olgu üretimlerinin çıkış noktası oluyor. Eserlerin yaratım süreçlerine geldiğimizde dijital düzlemlere rastlıyoruz.

Uzay teması, serginin en vurucu noktalarından birini barındırıyor. Nitekim Terziev fotoğraf, kolaj, fotomontaj gibi farklı tekniklerle astronot görüntüleri yaratmaya girişiyor. Tüm bu girişimi motif oluşturma bağlamında değerlendirebiliriz. 'Years Later", aya ilk ayak basan Neil Armstrong'a gönderme yapıyor. Terziev bu meşhur görsele dair bakış geliştirirken esasında görüntüyü dondurup ikonik hale getiriyor. Aynı zamanda çalışmada uzayın derinlilerin Krassimir Terziev, "Family", dibond üzeri kağıda pigment baskı, 90x135cm, 2013 de ultra viole ışınları altında görülen bir beyaz bayrağı fark ediyoruz. Fotoğrafta zamanı donduran yaklaşım açısıyla karşılaşıyoruz. Böylelikle görüntü ayrıcalıklı, temsili bir anın imgesini yansıtıyor. Aynı durumu "Family" çalışmasında da görüyoruz. Uç astronotun görüntüsü durağan biçimde eserin yüzeyine yayılıyor. Öte yandan fotoğrafların ikonik kurgusuna gönderme yaparken barındırdığı fikirsel altyapıyı pas geçmemek gerekiyor. "Years Later" ve "Family" gibi çalışmalar uzayın ehlileştirilmesine dair belge niteliğini taşıyor. İnsanoğlu kendi sonsuzluğunu kapitalist akılla uzaya doğru konumlar. İşte bu yüzden astronot imgesi yeni insan muamelesi görmeye başlar. Fotoğrafların tanıklık ettiği durum kapitalizm ve teknoloji bağlantısına dair sosyolojik bir yeri işaret ediyor. Astronot imgesinden biraz uzaklaşarak Rönesans döneminde yer bilim üzerine resmedilmiş eserlere atıfta bulunan bir çalışmayı görüyoruz. Dünyaya dair farklı anlatılara sahip "Worlds Routes Map" matematik ve coğrafya ilişkisinin düğümlenmesinden oluşuyor. Eser için kozmik mesafeler kat edilerek yeniden başlangıç noktasına dönüş diyebiliriz. Distopik özellikler taşıyan ve özel bir uzay kodlamasına gönderme yapan "Apollo Melanist Programme" adlı görsele geldiğimizde uzay ve hayvanlar dünyasıyla ilişkili bir sorun ortaya konuyor. Eserde maymunların, köpeklerin dünya dışı yolculukları anlatılıyor. Özetle; çalışmada uzaya deneysel olarak bir şempanzenin gönderildiği hatırlatılarak manipüle edilmiş görüntüler aktarılıyor. Şimdiki zamanı işleyen başka fotoğraflara gördüğümüzde sergideki eserlerin sadece geleceğe odaklanmadığını anlıyoruz. "Yet To Be Titled" gün batınımın anlık izlerini işliyor. Tek bir bakış açısından görülemeyen bu görsel izleyicide farklı çağrışımlar uyandırabiliyor. Dünyanın aydan çekilmiş görüntüsünün üzerinde beliren palmiye silüeti egzotik bir imgeyi ortaya koyuyor. Terziev anın görüntüsünü aktarmayı yalnızca bir fotoğraf çalışmasıyla işlemiyor. "Between Flashback And Dejavu II" adındaki video işi basit sinematografik teknikleri kullansa da gerilimli düzlemi aktarıyor. Sanatçının apartmanın doğal boşluğuna yoğunlaşması bir açıdan uzay metaforu olma özelliğini taşıyor. Şimdinin ele avuca sığmayan hızı imkânsızlık fikrine kapı açıyor. Terziev'in video çalışmasının altyapısında anı yakalama geriliminin olduğunu söyleyebiliriz.

"Future Unforgettable" sergisi yalnızca uzay, gelecek ya da şimdi gibi zamansal ve mekânsal olgularla yetinmiyor. Tüm çalışmalar aynı zamanda sanatçının kişisel serüvenini barındırıyor. Estetik deneyim birbirinden farklı biçimlerde belirirken sergi mekânına yayılan çeşitlilik gelecekle ilişkili pek çok veri sunuyor. Diyebiliriz ki; bu kadar belge niteliğinde çalışma bizlere yepyeni görsel hikâyeleri aktarıyor. Yine de gelecek dediğimiz zaman dilimi bir zar atımı olma özelliğini taşır. Bizlere belirsizlik sunar. İşte umut fikri zamansal bulanıklığın sonucunda oluşur. İmkân beklentisi insanlığın en belirsiz anlarında sarıldığı duygusal düzlemde var oluyor.

Sonuç olarak; değişim zamanı hâlâ bir ihtimal olarak kapıda bekliyor. Bu bağlamda geleceğe dair daha geniş ufukla bakabilmek adına "Future Unforgettable" görülmeyi bekliyor.